ΣΤΟΧΕΙΩΔΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 

1. Συμπεριφερόμαστε με σεβασμό στην προσωπικότητα των άλλων.

2. Δεν χρησιμοποιούμε οποιαδήποτε μορφή βίας (λεκτική, σωματική, ψυχολογική κ.ά.).

3. Σεβόμαστε την περιουσία του σχολείου και προσέχουμε τα προσωπικά μας αντικείμενα.

4. Διατηρούμε το σχολείο καθαρό. Μαζεύουμε τα σκουπίδια και σεβόμαστε τον μόχθο του καθαριστή.

5. Δεν γράφουμε στους τοίχους. Αναρτούμε ανακοινώσεις και απόψεις μας μόνο στον ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ.

6. Οφείλουμε να βρισκόμαστε από τις 8:10 π.μ. στην αυλή του σχολείου. Οι εφημερεύοντες /ουσες καθηγητές/τριες και οι επιμελητές/τριες έρχονται νωρίτερα.

7. Συμμετέχουμε στην πρωινή συγκέντρωση.

8. Στα διαλείμματα βγαίνουμε από την τάξη, εκτός και αν έχουμε άδεια από την διευθύντρια ή τον/την εφημερεύοντα/εφημερεύουσα καθηγητή/τρια. Οι επιμελητές/τριες παραμένουν στην τάξη, ανοίγουν τα παράθυρα και είναι υπεύθυνοι/ες για την περιουσία του σχολείου, την καθαριότητα της τάξης και τα αντικείμενα των συμμαθητών/τριών τους. Επιμελητές/τριες αναλαμβάνουν όλοι/ες οι μαθητές/τριες, ανά δύο κάθε βδομάδα με αλφαβητική σειρά. Τα ονόματά τους αναγράφονται στο απουσιολόγιο με ευθύνη του/της απουσιολόγου.

9. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του σχολείου δεν βγαίνουμε από το σχολείο παρά μόνο μετά από άδεια της διευθύντριας.

10. Δεν απουσιάζουμε κατά τη διάρκεια του μαθήματος και δεν βγαίνουμε από την τάξη, παρά μόνο μετά από άδεια του/της καθηγητή/τριας.

11. Όταν για κάποιον λόγο βρισκόμαστε στην αυλή του σχολείου, δεν παρενοχλούμε το μάθημα της φυσικής αγωγής και δεν στεκόμαστε κοντά σε αίθουσες που γίνεται μάθημα.

12. Κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου και του μαθήματος όλες οι ηλεκτρονικές συσκευές που έχουμε πρέπει να είναι απενεργοποιημένες, εκτός και αν έχουμε πάρει ειδική άδεια από την διευθύντρια ή τον/την καθηγητή/τρια.

13. Δεν επιτρέπεται η ηλεκτρονική, οπτική ή ηχητική, καταγραφή εντός του σχολείου, εκτός και αν έχουμε ειδική άδεια από την διευθύντρια ή τον/την καθηγητή/τρια

14. Δεν καπνίζουμε στο χώρο του σχολείου, δεν καταναλώνουμε αλκοόλ και δεν κάνουμε χρήση απαγορευμένων ουσιών.

15. Δεν πετάμε αντικείμενα από τον ένα όροφο στον άλλο.

16. Δεν τρώμε και δεν πίνουμε αναψυκτικά τις ώρες των μαθημάτων και των εξετάσεων.


Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

     Δ. ΧΑΤΖΗ