Στον τοπικό διαγωνισμό Euso στις 07-12-2013, το σχολείο μας συμμετείχε με ομάδα τριών μαθητών της Β’ τάξης (Μηλιώτη Παναγιώτα – Μπλούνας Γεώργιος – Παπαδημητρίου Γεωργία).

Η ομάδα μας πήρε τη δεύτερη θέση.