Στο διαγωνισμό για τo Πρόγραμμα Euroscola που έγινε στις 05-12-2013 συμμετείχαν 14 μαθητές από το σχολείο μας. Από αυτούς προκρίθηκαν για να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Euroscola οι μαθητές:

 

Μπλούνα Φωτεινή        (Β’ τάξη)

Κόκκου Μαρία              (Γ’ τάξη)

Μαρουλάκη Αριστέα    (Γ’ τάξη)

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι συνολικά από την Α’ Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα συμμετέχουν 8 μαθητές.