Πανελλαδικές εξετάσεις 2017 - ανακοινώσεις

Εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018  (ΕΔΩ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)

Υποβολή ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, έτους 2017 (ΕΔΏ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)

ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ  2017 (εδώ η σχετική απόφαση)

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ για ΕΛΕΥΘΕΡΟ και ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ, ΕΛΕΓΧΟ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ, ΙΤΑΛΙΚΑ, ΙΣΠΑΝΙΚΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ και ΑΡΜΟΝΙΑ. (εδώ η σχετική απόφαση)

 

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΟΡΙΣΤΗΚΕ ΤΟ 5ο ΓΕΛ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (εδώ η σχετική απόφαση)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 2017

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 2017

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΕΦΑΑ ΕΤΟΥΣ 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΕΦΑΑ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

                                          ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

                                          ΑΙΤΗΣΗ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΤΑΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ (προσθήκη νέων παθήσεων για το 5%)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2017

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ ΕΤΟΥΣ 2017 (ολόκληρη η εγκύκλιος)

Ενημέρωση των υποψηφίων για την επιλογή των Πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων (μαθήματα και επιστημονικά πεδία) - διαβάστε εδώ

Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2017, για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση - διαβάστε εδώ

Εξεταστέα Ύλη των Πανελλαδικά Εξεταζόμενων Μαθημάτων ΦΕΚ 2894Β/12-9-2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το ακαδημαϊκό έτος 2017-18    Δελτίο Τύπου