Ερευνητικές εργασίες 2011-12

 

Μηχανισμοί Μέτρησης του Χρόνου

 • Διερεύνηση των μηχανισμών μέτρησης του χρόνου, από την απαρχή της ανθρωπότητας μέχρι σήμερα
 • Διατύπωση και αιτιολόγηση των αλλαγών και των βελτιώσεων των μηχανισμών και συσχετισμός τους με την πολιτισμική ζωή της εποχής τους

Το θέμα άπτεται της έννοιας του χρόνου από την άποψη της Φυσικής. Οι μηχανισμοί μέτρησης συσχετίζονται με τεχνολογικά, θρησκευτικά, κοινωνικά και επιστημονικά ζητήματα.

 

Τεχνολογία και Αποτελέσματα της στην Ψυχολογία των Ανηλίκων

 • Να αναλυθεί ο όρος Τεχνολογία, θετικά και αρνητικά - διατύπωση προτάσεων σχετικά με τον τρόπο που εξελίσσεται
 • Να γίνει εντοπισμός των αποτελεσμάτων της τεχνολογίας στην ψυχολογία γενικά των ανθρώπων και ειδικά των ανηλίκων

Το θέμα αφορά τη σχέση ανθρώπου και Τεχνολογίας. Επίσης τη δημιουργία συνείδησης ότι ο άνθρωπος είναι ο δημιουργός και η τεχνολογία το δημιούργημα.

 

Τα Τρόφιμα από τη Φύση...από τον Άνθρωπο...για τον Άνθρωπο

 • Γνωρίζουμε την παραγωγή στη συμβατική καλλιέργεια (φυτοφάρμακα-λιπάσματα-επιπτώσεις στο περιβάλλον) ή στη βιολογική καλλιέργεια
 • Τεχνολογία τροφίμων (παστερίωση-αποστείρωση-συσκευασία-συντηρητικά-νοθείες)
 • Γεννετικά τροποποιημένα (μεταλλαγμένα) τρόφιμα - θετικές και αρνητικές συμέπειες
 • Βιοηθική - οικονομικές και κοινωνικές προεκτάσεις (λύση στο πρόβλημα του υποσιτισμού ;)
 • Διατροφή (μεσογειακή - junk food) και σχέση της με τον πολιτισμό και την οικονομική ζωή του κάθε τόπου

 

Ο Χρυσός Αριθμός "Φ"

 • Η ύπαρξη του "Φ" στη φύση, η γνώση του από τους αρχαίους Έλληνες και η χρήση του σε κατασκευές μνημείων του πολιτισμού μας
 • Αναζήτηση του "Φ" στα φυτά και στα ζώα
 • Ο αριθμός "Φ" και το ανθρώπινο σώμα
 • Ο αριθμός "Φ" και τα έργα τέχνης
 • Ο αριθμός "Φ" στα γεωμετρικά σχήματα
 • Το πρόβλημα της χρυσής τομής


Ποια τα αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης στην ψυχολογία των σύγχρονων νέων στην Ελλάδα;

 • Ποια τα χαρακτηριστικά των νέων. Θετικά και αρνητικά.
 • Χάσμα γενεών και κατά πόσο αυτό δημιουργεί μεγαλύτερα στα σύγχρονα δεδομένα.
 • Προτάσεις σχετικά με την διεκδίκηση των δικαιωμάτων των σύγχρονων νέων συμπεριλαμβανομένης και της οικονομικής κρίσης
 • Κατά πόσον η οικονομική κρίση στην Ελλάδα δημιουργεί κρίση και στη σύγχρονη πραγματικότητα
 • Πώς αντιμετωπίζουν οι Έλληνες νέοι αυτήν την κρίση (να αναφερθούν οι τρόποι και οι μορφές της Ελληνικής κοινωνίας)
 • Η συνεργασία και ο συμβιβασμός θα δώσει λύση;

 

Γίνε τώρα εξερευνητής αναμνήσεων επενδύοντας στην Ελληνική Τράπεζα Αναμνήσεων

Πολλοί από εμάς αναπολούμε τις ιστορίες που ακούγαμε από τους παπούδες μας. Με το πέρασμα του χρόνου εκτιμούμε την αξία τους και συχνά ανατρέχουνε σε αυτές για να αντλήσουμε έμπνευση.
Να δημιουργήσουμε λοιπόν τις δικές μας διαδρομές, βιντοσκοπώντας ή και ηχογραφώντας αφηγήσεις ?αναμνήσεις ατόμων του περιβάλλοντός μας, που γεννήθηκαν πρίν το 1950.

 • Να γίνει επεξεργασία του υλικού που θα συλεχθεί, να γίνει επεξεργασία δίνοντάς του τίτλο, σύντομη περιγραφή και κατηγοριοποίησή του (ανά θεματικό άξονα, εποχή κ.λ.π.}.
 • Μπορεί να γίνει προώθησή του στο νεοσύστημα ΜΚΟ Ελληνική Τράπεζα Αναμνήσεων, της οποίας το κεφάλαιο είναι οι αναμνήσεις και αποστολή της η διατήρηση και προώθησή της ατομικής μνήμης ως θεμέλιου μιας ειρηνικής και πολυπολιτισμικής κοινωνίας.

 

Τα κοινωνικά στερεότυπα μέσα από τις διαφημίσεις

Η διαφήμιση χρησιμοποιεί συχνά τα κοινωνικά στερεότυπα, αποδίδοντας εσφαλμένα σε κάποιους ανθρώπους, γνωρίσματα και ιδιότητες που δεν έχουν , μα που θεωρούνται χαρακτηριστικά της κοινωνικής ομάδας στην οποία ανήκουν( ή στην οποία η ίδια η διαφήμιση αυθαίρετα τους εντάσσει). Είναι ζητούμενο στις μέρες μας να αντισταθούμε σε αυτή την αρνητική επίδραση της διαφήμισης,να προβληματιστούμε να αμφισβητήσουμε, με άλλα λόγια να να σταθούμε κριτικά απέναντι στις διαφημίσεις

 • Να αναζητηθεί διαφημιστικό υλικό, να παρατηρηθεί, να ταξινομηθεί και να καταγραφούν οι απόψεις
 • Να εντοπισθούν τα «υποσυνείδητα μηνύματα»
 • Να σχολιασθούν ομοιότητες και διαφορές
 • Να δημιουργηθούν αντι-διαφημίσεις. Μετασχηματίζοντας το περιεχόμενο και αναδομώντας τα κοινωνικά στερεότυπα.