Μαρίνου Αντύπα & Τζουμαγιάς
163 46 Ηλιούπολη

τηλ/fax: 2109919554

mail@2lyk-ilioup.att.sch.gr